F24 Advisory Board

F24 Advisory Board er etablert for å sikre at alt innhold – all informasjon, alle råd, alle tips, og alle reiser – på F24 faktisk hjelper medlemmene på vei mot en sunnere privatøkonomi

Den beste måten å gjøre dette på er ved å samle personer med solid erfaring innen økonomi, og be dem bistå med sin erfaring og kompetanse for å sikre at F24 tjenesten blir så god som overhodet mulig.  

Det er akkurat hva vi har gjort med F24 Advisory Board.

F24 Advisory Board deltagere

F24 vil jobbe for at F24 Advisory Board skal bestå av 2-4 personer. Per i dag sitter følgende personer i F24 Advisory Board:

Leif Terje Skjæveland

Leif Terje er økonom og regnskapsfører, og har drevet eget regnskapsbyrå i mer enn 20 år. Han har sittet som styreformann i en rekke selskaper, og har tilegnet seg utstrakt erfaring som konsulent og rådgiver innen en rekke områder, herunder bl.a. håndtering av økonomiske utfordringer og forbedring av økonomi.

      

Elin Hjelmaas

Elin er selvstendig konsulent. Hun har bred erfaring fra bank, solid kunnskap om banktjenester, -produkter og -prosedyrer, og har et sterkt engasjement for å hjelpe folk ut av økonomiske utfordringer.

F24 Advisory Board fokus

F24 Advisory Board sin primære rolle i F24 er å ha et spesielt ansvar for å kvalitetssikre alt innhold på F24.

Dette innebærer i praksis å sikre at alt innhold er rettet mot å hjelpe medlemmene til en sunnere privatøkonomi, samt at den informasjon og de råd og tips som gis faktisk er korrekte og byr på reell hjelp for F24 medlemmene.

Dette gjøres gjennom at deltagerne aktivt …

  • Bidrar i utarbeidelsen av F24 innholdsplaner
  • Kvalitetssikrer F24 reiser i forhold til moduler og leksjoner
  • Leser gjennom og kvalitetssikrer alt F24 innhold som produseres
  • Bistår i den generelle utviklingen av F24.